Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Πραγματοποιούνται από 1 Οκτώβρη έως 30 Απρίλη σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.